1126517807704818
 

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ 

ΟΨΕΙΣ

Νόνα Μιχαήλ

Μιχαλάκης Γεωργίου

Ανδρέας Μακρής

Χριστόφορος Μιχαηλίδης

04/09/2020 - 13/09/2020

ΓΕΝΕΣΙΣ

Πέτρος Πτωχόπουλος

Νεφέλη  Πτωχοπούλου

Νένα Πτωχοπούλου

03/07/2020 - 07/08/2020

Ετήσια Παγκύπρια Έκθεση Αγγειοπλαστών & Κεραμιστών Κύπρου

13/12/2019 - 13/01/2020

BANNER greek-1.jpg
Poster 65x200cm.jpg